dinsdag 28 juni 2011

GOK-blog #2 - "Hoe geef je een grote wolk vliegen een muzikale kleur mee?"

door Daniël Hermán Mostert, 1ste bas Groot Omroepkoor

Ja! Een nieuwe werkweek is begonnen.... Vandaag (maandag 27 juni) konden 6 jonge geselecteerde dirigenten voor het eerst met het Groot Omroepkoor werken, in het kader van de Eric Ericson Masterclass in Haarlem (onderdeel van de Koorbiënnale), die door de dirigenten Jos van Veldhoven en Michael Gläser wordt geleid.
Gelukkig was de Grote Zaal van de Philharmonie waar e.e.a. plaatsvindt gekoeld, want buiten heersten tropische toestanden....
In een stevig tempo (de actieve deelnemers aan de masterclass kregen steeds 30 minuten per persoon om aan hun repertoire te werken) werd alle muziek doorgenomen, gevolgd door commentaar van Gläser en Van Veldhoven - maar ook van de koorleden. Uiteindelijk moet voor hen natuurlijk duidelijk zijn, wat de dirigent nu muzikaal precies gedaan wil hebben.
De kandidaten zijn uit diverse hoeken van Europa gekomen: Duitsland, Hongarije, België en Spanje. Uit dit laatste land komt de enige vrouwelijke (actieve) deelnemer: Julia Sese Lara. Zij sloot de dag af met een werk van Max Reger, 'Ach, Herr, strafe mich nicht'. Maar ook werken van Händel, Penderecki en Thomas stonden op het menu. 
Wat mij meteen weer opvalt, is het grote verschil in uitstraling van de kandidaten als dirigent: Waar de één duidelijk erg gespannen is voor de eerste werksessie met het koor straalt de ander weer grote rust uit en dwingt zonder woorden stilte en concentratie bij het koor af. Ook de spreekstem van een dirigent kan grote indruk maken, zo bleek bij een van de Duitse kandidaten, waarbij hij door een koorlid subiet uitgenodigd werd om bij het koor mee te komen zingen....
Een belangrijk en regelmatig terugkerend thema was de verhouding tussen uitleggen en laten zien (in het dirigeren) van wat je bedoelt. Aanwijzingen op het gebied van dynamiek, frasering etc. kun je vaak beter met je houding, armen, gezicht aangeven. Bij Händel (He spake the Word, uit 'Israel in Egypt') was het bijvoorbeeld de uitdaging om in de manier van dirigeren zichtbaar te maken hoe het verschil moet klinken tussen 'He spake the Word' (Waar het gaat over God die spreekt) en het gefriemel en en gezoem van de vliegen en luizen die God stuurt (waar het vervolgens over gaat). Hoe geef je een grote wolk van vliegen en luizen een muzikale kleur mee ??
Het blijkt dan al te helpen als je als dirigent je arm- en handbewegingen niet te groot maakt: 't zijn tenslotte maar kleine beestjes (maar ze zijn wel met veel en ook erg druk)....
Dit is echt een snelkookpan-proces: In korte tijd moet het repertoire door de kandidaten en het koor concertwaardig gemaakt worden, want vrijdag (1 juli) vindt het afsluitende concert al plaats, om 17:00 uur. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten